Wie, Wat en Waar EHTV  

WIE


Vakvereniging voor handbaltrainers

Trainers staan vaak alleen binnen een vereniging, het is immers een bijzondere positie met veel verantwoordelijkheden. Een trainersvereniging is daarom dan ook een hele steun, vooral door de veelzijdigheid.

Het bestuur van de Europese Handbal Trainers Vereniging bestaat uit de volgende personen:

Naam Telefoon E-mail
Voorzitter

Pierre Danckaert
dr v./d. Perrelei 2
2140 BORGERHOUT-ANTWERPEN

+32 (0)497447413 voorzitter@ehtv.nl
Secretaris

Rosanne Jansen
Swidbertstraat 21
5581 BC Waalre

040 secretaris@ehtv.nl
Penningmeester

Gino Denert
Gulcherstrasse 17
4700 Eupen

+32 (0)496628347 penningmeester@ehtv.nl
Bestuurslid
Bijscholingen ¨

Herman Breuer
Hazelaarsgaard 30
5283 ES Boxtel

0411 -676674 bijscholingscoordinator-vlaanderen@ehtv.nl


WAT


De Europese Handbal Trainers Vereniging is een organisatie van trainers, voor trainers die zich voornamelijk bezighoudt met deskundigheidsbevordering.

Deskundigheidsbevordering

De handbalsport ontwikkelt zich voortdurend omdat men steeds blijft streven naar betere resultaten dan de tegenpartij. Die ontwikkelingen zijn alleen mogelijk door wetenschappelijk onderzoek, observaties en door het volgen van cursussen, bijscholingen en het lezen van vakliteratuur. Zonder je te verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen is de kans op succes gering en is een verouderd speltype snel zichtbaar. Trainers en spelers moeten zich blijven ontwikkelen.

De Europese (vak)vereniging voor handbaltrainers heeft als één van de belangrijkste doelstellingen deskundigheidsbevordering van trainers op alle niveaus. Dit probeert de EHTV te realiseren door het organiseren van centrale bijscholingen en door het vakblad Praktisch Handbal uit te geven. Al deze vormen van deskundigheidsbevordering worden op elkaar afgestemd en uitvoerig behandeld op alle niveaus vanaf jeugdleider tot en met toptrainers. Zowel horizontaal als verticaal wordt elk thema uitgediept. Door deze opzet wordt een optimaal resultaat bereikt. In vergelijking met andere takken van sport, waar ook geen bijscholingsplicht is, is het percentage trainers dat een bijscholing bezoekt bij de EHTV hoog.

Daarnaast staat het EHTV de trainers ook bij met andere voor trainers aanverwante en soms noodzakelijke aspecten zoals:

Klik op een van bovenstaande onderwerpen voor meer informate.

Centrale bijscholing

Het niveau is iets lager dan dat van de handbalschool. De thema's worden uitgebreider behandeld, zodat het sneller te vertalen is naar de praktijk situaties. Deze bijscholingen bestaan na een theoretische inleiding voornamelijk uit praktijkdemonstraties.

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik hier.

Praktisch Handbal

In Praktisch Handbal wordt nog dieper op de onderwerpen ingegaan en meer achtergrondinformatie opgenomen. Ook oefenstof ontbreekt niet. Veel aandacht binnen Praktisch Handbal aan de laatste ontwikkelingen, maar ook jeugdtraining, spelregels, krachttraining etc. Veel onderwerpen worden in zogenaamde thema reeksen behandeld. Praktisch Handbal verschijnt ongeveer elk kwartaal.

In samenwerking met Handball Action heeft het EHTV een Virtuele Handbalvereniging opgesteld. Natuurlijk heeft deze vereniging ook een verenigingsplan en dat kunt U via deze link volgen.

Zo treft U nu een speciaal voor het EHTV vervaardigt trainingsschema aan voor Heren A-junioren. Met dank aan Handbalaction.
Klik hier voor het schema.

Belangenbehartiging

Het is belangrijk dat voor elke trainer een aantal zaken goed geregeld zijn. Vroeg of laat word je geconfronteerd met een aantal vervelende situaties. De EHTV kan die helpen oplossen, maar ook voorkomen. En juist dat laatste is natuurlijk het beste. Belangenbehartiging betekent ook iets extra's doen voor de leden wat tastbaar is.

Terug naar boven

Gratis toegang
EHTV-leden krijgen bij veel divisie wedstrijden gratis toegang. Ook dit kan u een flink bedrag besparen.

Verzekeringen
De EHTV sluit voor al haar leden twee verzekeringen af, namelijk een ongevallen- en een W.A.-verzekering. In beide verzekeringen zijn een aantal zaken opgenomen die geen deel uitmaken van een privé-polis. De laatste jaren is heel duidelijk gebleken dat deze noodzakelijk zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik hier.

Terug naar boven

Advies
onkostenvergoeding
Veel trainers ontvangen een tegemoetkoming in de onkosten. Door onwetendheid moet hierover regelmatig belasting betaald worden, terwijl dit onjuist is. De EHTV tracht dergelijke situaties te voorkomen door goede voorlichting, daarnaast helpen we de leden ook bij het correct berekenen van een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik hier.

Nog veel meer....
Belangenbehartiging gaat natuurlijk veel verder. Denk maar eens aan conflictbemiddeling, vacaturebemiddeling, het vertegenwoordigen van de EHTV-trainers en het trachten te mobiliseren van andere organisaties bij belangrijke knelpunten. De EHTV voelt zich mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de handbalsport. Het handelen is niet alleen gericht op het belang van de trainers, maar op het algemeen belang. Dit uit zich in het meedenken en meewerken aan een betere toekomst. Vanuit deze visie wil de EHTV dan ook graag samenwerken met alle handbalbonden en andere organisaties. De EHTV heeft zich in haar jonge bestaan naar tevredenheid ontwikkeld. Terwijl het aantal handballers bijna halveerde, bleef het ledenaantal van de EHTV groeien. We zijn daar trots op!

Kies voor de noodzakelijke rugdekking, kies voor de EHTV, in je eigen belang, maar ook dat van je team of vereniging.

Samen verder?
Veel trainers zijn lid van de EHTV. Niet alleen in Nederland, maar ook in toenemende mate in Vlaanderen zijn serieuze en zelfbewuste trainers lid van de EHTV. Serieus en zelfbewust omdat ze kiezen voor het vergaren van kennis maar ook de eigen belangen laten behartigen door deskundigen. Maak gebruik van die deskundigheid en kies samen met uw collega's voor de vakvereniging EHTV.

EHTV voor elke handbaltrainer!WAAR

Waar kun je de EHTV vinden.

  EHTV Nederland
  Adres Swidbertstraat 21
5581 BC Waalre
  Telefoon +31 040-
  Email secretaris@ehtv.nl
  Postbanknummer 54.77.885
     
  EHTV België
  Adres Dr. van de Perrelei 2
2140 Antwerpen
  Telefoon +32 (0) 497447413
  Email bijscholingscoordinator-vlaanderen@ehtv.nl
  BAC Banknummer DEXIA 775-5955727-45