Bestellingen  

Werkwijze

Het komt steeds vaker voor dat er CD/DVD worden besteld. Dit is een ontwikkeling die wij van het EHTV toejuichen. Echter zijn er nog wel een paar kleine organisatorische problemen. Zo wordt er geld overgemaakt op naam van de echtgenote/vriend(in) zonder dat verdere gegevens worden ingevuld. Een en ander zorgt ervoor dat de coördinator veel werk moet verrichten om de juiste gegevens aan elkaar te koppelen, zoals wie bestelt er nu, welke CD/DVD wil de besteller hebben en vooral waar moet de bestelling naartoe verstuurd worden.

Daarom heeft het EHTV besloten om de volgende uniforme werkwijze te hanteren zodat het voor iedereen duidelijk is.

 1. Het bedrag overmaken naar onderstaand postbankrekeningnummer:
  (postbank rekening nummer 5477885 t.n.v. EHTV te Horst)
 2. Vervolgens bij voorkeur per e-mail aangeven welke CD/DVD besteld wordt en hierbij dienen de volgende gegevens doorgegeven te worden:
   • Naam van de docent en het onderwerp van de bijscholing of CD/DVD
   • De datum dat de bijscholing gegeven werd
   • Het adres waar de bestelling afgeleverd kan worden

Door deze werkwijze te hanteren is het voor ons ook mogelijk om de geplaatste bestellingen sneller uit te leveren.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Bestuur EHTV


De volgende CD/DVD's zijn nog te verkrijgen bij het EHTV:

  Docent Onderwerp Prijs
  Nico Stet Bijscholing € 20,00
  EHTV Nascholing 25-27 juni 2010 Diverse onderwerpen € 35,00
  Herman Breuer Loopscholing € 12,50
  Nascholing EHTV 2008 te Cothen Morten Arvidsson & Jesus Revilla Garcia div. onderwerpen € 20,=
  Maurice Canton, 10 juni 2006 Warming-Up: oefeningen voetenwerk.
  Aanval-verdediging: oefeningen 1:1.
  Keeperoefeningen: balvaardigheid- balanceren en techniek.
  Afrondingsoefeningen in complexvorm: techniek-snelheid en dynamiek
  € 12,50
       
       
       
  Deze CD/DVD's zijn te bestellen bij John van Hoften, Voorzitter.
  (zie de hierboven beschreven bestelwijze)
  Postbank rekening nummer 5477885 t.n.v. EHTV te Horst