Aanmelden  

Contributie

Per 1 januari 2006 bedraagt de contributie bedraagt euro 52,50 - per kalenderjaar. Gelijktijdig met het aanmelden dient u de contributie over te maken op één van de onderstaande bankrekeningen. Wanneer u gedurende het kalenderjaar lid wordt, de resterende contributie t/m 31 december euro 4,50- per maand bedraagt. Voorbeeld: u meldt zich in maart als nieuw EHTV lid. De contributie bedraagt dan voor dit betreffende jaar: de maanden april t/m december, aldus 9 maanden a euro 4,50 per maand is euro 40,50

Dit bedrag dan betaalbaar stellen onder vermelding van "contr 2222"
Nederland: Postbanknummer 54.77.885
Vlaanderen: BAC banknummer 775-5955727-45

Na ontvangst van de aanmelding en de eerste contributie wordt u als lid ingeschreven. U ontvangt daarvan bericht.

Ledenadministratie en contributie
Voor vragen en opmerkingen over zaken, die met de ledenadministratie te maken hebben, kunt u contact opnemen met de secretaris. Voor vragen inzake de contributie, svp contact opnemen met de penningmeester. De gegevens van beiden vindt u op deze internetsite.
Afmelden als lid dienst schriftelijk te gebeuren uiterlijk op 30 november van het lopende kaldenderjaar. Het verenigingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Tussentijds schriftelijk opzeggen is mogelijk, maar de betalingsplicht voor de jaarcontributie blijft bestaan tot aan het einde van het jaar.

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in of stuur een briefje naar:

EHTV Vlaanderen, Gulcherstrasse 17, 4700 Eupen of
EHTV Nederland, Switbertstraat 21, 5581 BC Waalre

Aanmeldingsformulier

Voornaam:
Voorletters:
Achternaam:
Geslacht: Man
Vrouw
Geboortedatum:
Adres+huisnummer:
Postcode: Plaats:
Land:
Telefoon:  
Telefax:  
E-mail:
In bezit van Trainersdiploma: Nee.
Ja, welk diploma
Gewenste Ingangsdatum: - - dd-mm-yyyy